Министарство одбране Републике Србије
 

Стамбено преименовањеОбавештење о поступку промене намене службених станова и адаптираних просторија у станове у закуп на неодређено време

Обавештавамо стамбене интересенте да ће се у складу са закључцима Владе Републике Србије од 19. јуна 2008. године, извршити промена намене станова за службене потребе у статус станова за закуп на неодређено време, као и промена намене пословних простора у статус станова у закуп на неодређено време.

Основ за доношење нових решења којима ће се изменити постојећа решења прописан је чланом 52а  Правилника о допуни Правилника о решавању стамбених питања у Министарству одбране („Службени војни лист“ бр. 26/08 од 26.06.2008. године). Стамбени интересенти не требају достављати никакве захтеве, јер ће решења бити донета по службеној дужности.

Одсек за утврђивање права и поделу станова, ускладиће постојеће закључке са важећим Правилником о решавању стамбених питања запослених у Министарству одбране („СВЛ“ бр. 38/05 и 16/08), након чега ће предмете доставити Стамбеној комисији која ће по службеној дужности донети решење о давању стана у закуп на неодређено време, под условом да лице остварује право на даље коришћење тог стана.

Поступак промене намене пословних простора спровешће организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру, на терет средстава која су обезбеђена у оквиру буџета Републике Србије за 2008. годину.

Након спроведеног поступка легализације Стамбена комисија ће донети нова решења о давању истих у стан у закуп на неодређено време, под условом да лице остварује право на даље коришћење тог простора односно стана.

Поступак промене намене пословних простора чији су корисници лица  из  војних установа које послују на начин да стичу средства и остварују добит, спровешће те установе на терет средстава сопствених прихода.   

 Ближе информације стамбени интересенти могу добити путем електронске поштеkadrovi.stambeno@mod.gov.rs