Министарство одбране Републике Србије
 

Војна обавеза - КонтактиЗа помоћ у остваривању права и обавеза војни обвезник се може обратити референту за војну обавезу ЦМО општине у којој станује, који је дужан да му помогне да оствари своја права.

Све остале информације могу се добити путем телефона или посредством електронске поште, на следећим адресама:

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД: 
 Тимочка 15,11000 Београд
тел. 011/2452-669
e-mail: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД: 
Футошка 26 21000 Нови Сад
тел. 021/547-006
e-mail: regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ: 
Београдска бб, 18000 Ниш, Касарна ''Тврђава''
тел. 018/252-161
e-mail:regionalnicentarmonis@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ: 
Кнеза Милоша бр.12,34000 Крагујевац, касарна "Војвода Радомир Путник"
тел. 034/507-006
e-mail: regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО: 
Војводе Мишића број 55, 14000 Ваљево)
тел. 014/296-475
e-mail: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs