Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за војно здравствоУправа за војно здравство је војна установа Министарства одбране организационо и функционално везана за министра одбране, обавља послове који се односе на: припрему нацрта закона, правила, прописа, упутстава и доношење основних аката и наређења из области санитетске и ветеринарске подршке у Министарсту одбране и Војсци Србије.

ОрганизацијаУправи за војно здравство непосредно су  потчињене установе:

 Војномедицинска академија
• ЦВМУ Београд
• ВМЦ Нови сад
• Војна болница Ниш
• Централна апотека-складиште и
• Војнолекарске комисије.