Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за односе са јавношћуУправа за односе са јавношћу унапређује и развија облике модерне комуникације и информисања у функцији достизање циљева Министарства одбране и Војске Србије. Основни стратешки циљ је афирмација процеса реформе система одбране, професионализације војске и међународне сарадње, ради бољег разумевања и добијања подршке интерне и екстерне јавности за те процесе. Управа је надлежна за: афирмацију система одбране у земљи и иностранству; остваривање информативних, промотивних и едукативних циљева кроз издавачку делатност, интернет, видео, филмску и телевизијску продукцију; пружање сервисних информација домаћим и страним јавним гласилима из области одбране. Стратегија комуникације основа је доктринарних и нормативних докумената у области односа са јавношћу: Упутства о обавештавању јавности о раду Министарства одбране и активностима Војске Србије, Приручника за односе са јавношћу и Стратегије комуникације у кризним ситуацијама.

ВОДИЧ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА >>>

Контакти >>>

Организација

Управи за односе са јавношћу потчињене су следеће војне јединице и установе:

Медија центар „Одбрана”: прикупља, припрема и објављује информације о раду и активностима Министарства одбране, Војске Србије и осталих елемената система одбране у магазину «Одбрана» и Интернет презентацијама Министарства одбране; издаје војностручне, наставно-образовне; војнонаучне и публистичке литературе и војне часописе „Нови гласник“, „Војно дело“, „Војнотехнички гласник“.

Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички“ обавља послове који се односе на:  учешће на највишем државном и војном протоколу; обележавање значајних датума у Републици Србији и МО и осталих институција од значаја за систем одбране.

Војнофилмски центар „Застава Филм“ обавља послове везане за: производњу информативних, филмских, видео и мултимедијалних производа намењених за информисање јавности о активностима Министарства одбране као и за обучавање и оспособљавање команди, јединица, установа и припадника Војске Србије.

Војна штампарија је надлежна за: штампање књига, новина, часописа, образаца, израду коверата, мапа, радних свесака и другог штампаног материјала; израду печата, штамбиља и других производа у поступку гравирања за потребе Министарства одбране и Војске Србије.