Министарство одбране Републике Србије
 

Војнообавештајна агенција - ИсторијатФормирањем Главног ђенералштаба, установљеног уредбом "Устројство ђенералштаба" из 1876. године, носилац  војнообавештајне функције било је његово Прво, односно Оперативно оделење. "Уредбом о ђенералштабној струци" из 1884. године регулисано је да руководећи и извршни орган војнообавештајне службе буде Спољни одсек Оперативног оделења.

У даљем развоју Главног ђенералштаба Спољном одсеку прошириване су надлежности и 1900. године називан је и Извештајним одсеком, а према "Уредби о ђенералштабној струци" из 1902. године само Извештајни одсек Операцијског одељења.

У току Првог светског рата, када је од Главног ђенералштаба формиран Штаб Врховне команде српске војске, Извештајни одсек Операцијског одељења постао је Обавештајни одсек Оперативног одељења Врховне команде, а често се у пракси третирао као Обавештајни одсек Врховне команде.

Десетог априла 1920. године, Уредбом о Главном ђенералштабу и ђенералштабној струци (Службени војни лист бр. 2411920), регулисано је да Главни ђенералштаб чине: Оперативно одељење, Обавештајно одељење, Саобраћајно одељење, Историјско одељење и Географски институт. Обавештајно одељење почело је да функционише 6. маја 1920. године.

Обавештајно оделење Главног ђенералштаба Војске Краљевине Југославије развијало се функционално и структурално, а увек је обављало две основне функције: војнообавештајну и контраобавештајну и истицало неопходност интензивирања психолошко-пропагандне функције. Број секција и одсека повећавао се, тако да је 1940. године прерасло у Другу дирекцију Главног генералштаба са два обавештајна одељења и више обавештајних центара.

Одлуком о формирању Одељења заштите народа од 13. маја 1944. године, дефинитивно и званично одвојене безбедносне функције од обавештајних. Генералштаб Југословенске армије имао је Обавештајно одељење које је 1947. године прерасло у Другу управу Генералштаба ЈНА, односно Обавештајну управу Генералштаба ЈНА.

На основу одлуке о организацијско-мобилизацијским променама, ДТ број 7523-1 од 14. септембра 2004. године, расформирана је Обавештајна управа Генералштаба Војске Југославије, а формиране су Војнообавештајна агенција Министарства одбране и Управа за обавештајно-извиђачке послове и ЕД Генералштаба Војске Југославије.