Министарство одбране Републике Србије
 

Војнообавештајна агенција - ОрганизацијаВојнообавештајна агенција састоји се од управног и извршног дела, а организована је на савременим принципима и у складу са светским стандардима

Мисија

Обавештајна подршка државног руководства Републике Србије и Војске Србије, као и њихових припадника, у земљи и иностранству.

Циљеви

Основни циљеви који се постављају пред ВОА: спречавање изненађења и обезбеђење података о безбедносној ситуацији у ближем и ширем окружењу, са тежиштем на откривању и праћењу снага и намера потенцијалног непријатеља, терористичких и екстремистичких снага, те прикупљању других података о војним, политичким и економским активностима који могу бити од утицаја на безбедност земље.

Задаци

Тежишни задаци ВОА проистичу из надлежности које су прописане Законом о службама безбедности, а то су:

▪ откривање, праћење, прикупљање и обрада података о војним плановима и активностима страних држава и њихових ОС, међународних терористичких група, страних организација и појединаца који могу угрозити одбрану РС; 
▪ израда, класификација, заштита и дистрибуција завршних обавештајних докумената и њихово достављање корисницима; 
▪ сарадња са страним службама и реализација активности у систему колективне безбедности, представљање и заступање интереса МО Републике Србије преко изасланстава одбране.

Надлежности

Надлежности, делокруг рада, овлашћења, задатака, међусобних односа, сарадње и контроле регулисани су и дефинисани Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места