Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за материјалне ресурсеСектор за материјалне ресурсе је основна унутрашња јединица Министарства одбране, управно-стручни и надзорни орган, надлежан за планирање, организацију и функционисања система логистичке подршке.

Материјални ресурси у одбрани обухватају природне, привредне, финансијске, информационе и остале потенцијале државе, који се ангажују за потребе одбране.

Организација 
 

Надлежности

Сектор за материјалне ресурсе обавља послове који се односе на :
▪ истраживање, развој, производњу и промет наоружања и војне опреме;
▪ опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране;
▪ планирање, организовање, надзор и изградњу војних објеката;
▪ планирање и организовање транспорта за потребе Министраства и Војске.

Историјат:

Сектор за материјалне ресурсе као јединствена функционална целина формиран је 28. фебруара 2005. године у процесу реформе система одбране. Правни је следбеник три бивша сектора: Сектора за војнопривредну делатност, Сектора за грађевинско-урбанистичку делатност тадашњег Савезног министарства одбране и Сектора за позадину (логистику) Генералштаба ВСЦГ.

ОРГАНИЗАЦИЈСКИ САСТАВИ СЕКТОРА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Управа за општу логистику >>>
Управа за општу логистику планира и организује послове развоја и организације логистике, општих логистичких потреба, материјалног књиговодства, саобраћаја и транспорта и заштите ресурса одбране.

Управа за одбрамбене технологије >>>
Управа за одбрамбене технологије планира, организује и реализује истраживање, развој, производњу, одржавање и ремонт наоружања и војне опреме у Министарству одбране и Војсци Србије, у миру и рату.

Управа за инфраструктуру >>>
Управа за инфраструктуру планира и организује управљање, одржавање и вођење евиденције непокретне имовине у власништву државе које користи Министарство одбране и Војска Србије.

Управа за снабдевање >>>
Управа за снабдевање планира, организује и реализује снабдевање материјалним средствима Министарство одбране и Војску Србије, у миру и рату.

Сектору за материјалне ресурсе потчињена је Војна контрола квалитета

Војна контрола квалитета обавља послове обезбеђења и контроле квалитета покретних ствари у фазама развоја, освајања, серијске производње, складиштења, експлоатације и ремонта покретних ствари.