Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за традицију, стандарде и ветеранеУправа за традицију, стандард и ветеране је носилац функције култура и традиција у Министарству одбране и Војсци Србије. Она обавља послове који се односе на: културну и музеолошку делатност за потребе Министарства одбране и Војске Србије, питања традиције и етике, питања задовољења потреба војних ветерана, хуманитарне послове за потребе Министарства одбране и Војске Србије, стамбено збрињавање запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, у делу који се односи на првостепени управни поступак везан за утвђивање права и доделу простора за становање по прописима у Министарству одбране.  Управа за традицију, стандард и ветеране надлежна је за сарадњу са органима државне управе и другим организацијама која се баве пословима из области културе, традиција, стандарда и ветерана, овлашћења и одговорности тактичког и техничког носиоца за групу предмета из области културе и традиције и добара која уживају претходну заштиту у складу са посебним прописом који уређује ту област у Минстарству одбране и Војсци Србије и обавља њихову набавку у складу са посебним овлашћењем министра одбране.
 
ФУНКЦИЈА
ـ култура и традиција

ПОСЛОВИ

ـ стамбено - правни
ـ социјално – хуманитарни
ـ евиденције и обрада података

УПРАВИ ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ ПОТЧИЊЕН ЈЕ:
 Војни музеј.

 

Организација