Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за обавезе одбранеУправа за обавезе одбране је као унутрашња организацијска јединица Сектора за људске ресурсе, надлежна за:

▪ израду аката и планских докумената којима се планирају мере и радње за рад грађана, државних органа, привредних друштава и других правних лица и за употребу Војске Србије и других снага одбране у ванредном и ратном стању; 
▪ војну обавезу; радну обавезу; материјалну обавезу;  организацију, преношење и спровођење мера приправности, мобилизације и попуне државних органа, јавних служби, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних лица и предузетника; 
▪ руковођење потчињеним саставима.


Организација


Управи за обавезе одбране потчињени су Регионални центри Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Ваљево.

Регионални центри Министарства одбране су територијалне јединице Управе за обавезе одбране образована за територију која обухватају и обједињује већи број центара Министарства одбране за локалну самоуправу. 
Регионални центри Министарства одбране  обављају послове који се односе на: планирање, организовање и реализацију планирања одбране и припрема за одбрану, војне, радне и материјалне обавезе; руковођење потчињеним саставима; израду планова попуне људством и ПС из пописа.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ВОЈНОМ ОБАВЕЗОМ >>>