Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за политику одбранеСектор за политику одбране планира, организује и реализује садржаје из домена развоја система одбране, међународне војне сарадње, научне делатности и интеграција наше државе у евроатлантске безбедносне структуре.
Сектор за политику одбране је основна унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за:
– израду стратегијских и доктринарних докумената,
– планирање научне делатности,
– развој система одбране,
– планирање и организовање међународне војне сарадње
– спровођење међународних споразума и конвенција,
– спровођење међународних интеграција и мисија,
– војноекономску сарадњу.

 
 
Управа за стратегијско планирање >>
Управа за стратегијско планирање је организацијска јединица Сектора за политику одбране, надлежна за стратегију и доктрину, развој система одбране и планирање научноистраживачке и инвентивне делатности.
Управа за организацију >>
Управа за организацију је унутрашња организацијска јединица Сектора за политику одбране. Носилац је задатака и послова организацијске и мобилизацијске функције система одбране.
Управа за међународну војну сарадњу >>
Управа за међународну војну сарадњу је организацијска јединица Сектора за политику одбране, надлежна за планирање и организовање међународне војне сарадње, спровођење међународних споразума, конвенција, интеграција, мисија и војно-економске сарадње.
Сектору за политику одбране потчињене су следеће војне установе и јединице :
▪ Институт за стратегијска истраживања
▪ Војни архив
▪ Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима
▪ Војно представништво при НАТО-у и
▪ Војна делегација у Министарству спољних послова
Институт за стратегијска истраживања >>
Институт за стратегијска истраживања је војнонаучна установа чију основну делатност чине основна и примењена истраживања из области безбедности, одбране, војне историје и осталих војнодруштвених наука (војне социологије, војне психологије и војне андрагогије) од значаја за одбрану земље.
Војни архив je надлежан за прикупљање, заштиту и чување архивске грађе, припрему нацрта закона, прописа и општих критеријума о заштити и коришћењу архивске грађе и регистратурског материјала у Војсци Србије и Министарству  одбране.Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима >> 
Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима обавља послове који се односе на: пружање стручне подршке систему одбране у процесу европских интеграција, као и управљање пројектима организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије предвиђеним за финансирање из средстава Европске уније и међународне развојне помоћи и другим стандардима, форматима и захтевима међународних организација држава – донатора.