Министарство одбране Републике Србије
 
15.06.2012

Поништава се јавни конкурсПОНИШТАВА СЕ ЈАВНИ КОНКУРС
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
објављен у магазину „Одбрана”
број 159 од 01. маја 2012. године

у делу који се односи на попуну формацијских места:

у Војној пошти 3720 Краљево

 место службовања Рашка
механичар за возила точкаше

 место службовања Нови Пазар
оператор–нишанџија
стрелац
стрелац–снајперист

 место службовања Краљево
механичар за радиоуређаје и системе

у Војној пошти 4501 Београд

 место службовања Златибор, Ужице
возач