Министарство одбране Републике Србије
 
17.04.2012

Исправка интерног конкурсаМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе

ИСПРАВКА ИНТЕРНОГ КОНКУРСА

За попуну слободних радних места подофицира, на одређено и неодређено време, објављеног 15. фебруара 2012. у магазину ОДБРАНА и на веб сајтовима Министарства одбране и Војске Србије:

Уместо:
Специјалну бригаду, место службовања Панчево
- радио-телеграфиста, 2 извршиоца

Треба да стоји:
Специјалну бригаду, место службовања Панчево
- радио-телепринтериста, 2 извршиоца

Уместо:
Речну флотилу, место службовања Нови Сад
- радио-телепринтериста, 1 извршилац
- телепринтериста-шифрер, 1 извршилац
- командир одељења везе, 1 извршилац

Треба да стоји:
Речну флотилу, место службовања Нови Сад
- радио-телепринтериста, 1 извршилац
- телепринтериста-шифрер, 1 извршилац

Речну флотилу, место службовања Шабац
- командир одељења везе, 1 извршилац.