Министарство одбране Републике Србије
 
28.03.2012

Продаја расходованих покретних ствари писменим јавним надметањемВП 5032 БЕОГРАД
оглашава ПРОДАЈУ
писменим јавним надметањем


Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
Теретна м/в: TAM 150 T11, TAM 150T11 BV, FAP 18 BST/A, FAP 2026 BS/AV,
TAM 4500 D, TAM 4500 DV, TAM 130 T10, TAM 110 T7, TAM 110
T10 BV, TAM 5000 D, ТАМ 5000 Д са надградњом, TAM 5000 DV,
FAP 1314 SV/AV, FAP 1314 SV/ACG 7000 l, TAM 125 T10 CV 3000 l.

Специјална м/в: UAZ 469 B, ZIL 131, ZIL 131 са витлом, URAL 375 A.

Путничка м/в: ZASTAVA JUGO SKALA 55, ZASTAVA JUGO 45, CITROEN C25 са-
нитет, ZASTAVA SKALA 128, ZASTAVA 101, VOLKSWAGEN GOLF
1.6, VOKSWAGEN CARAVELA комби.

Теренска м/в: AR-55, PINZGAUER 710, FIAT 1107.

Приколице: ZASTAVA 0,5 t, PAU-1, полуприколица PR-12, полуприколица
GORICA NPP-30, електроагрегат приколица ADP 7,5-230.

Аутобуси: TAM 190 A109, FAP SANOS 415, TAM 75 A5, TAM 75 A6.

Остала м/в: TAM 2001, TAM 80 A5, TAM 80 A6, TAM 75 T5 B.

Остала п/с: виљушкар BALKANKAR DV-1706, виљушкар PRIMAT BHV-1251,
виљушкар ручни, виљушкар INDOS VAE 1200, виљушкар ЧЕЛИК
ХРВ-5 2,3 t, виљушкар ел. UNIMOG POBEDA, моторна колица,
колица двострана, посуда експанзиона 8000 l, cлужбени пас
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР.

Расходоване покретне ствари налазе се у следећим војним поштама:
ТРЗ Чачак, 5019-4 Краљево, 4661 Краљево, 2077-7 Мрсаћ, 2077-4/1 Јеминска
Стена, 2078-4 Пожега, 6870 Крагујевац, 3262 Крагујевац, 2078-4 Церовац, 2078-5
Младеновац, 6870 Космај, 5302 Пожаревац, 5011 Јаково, ВЗ „Мома Станојловић”
Батајница, 9858 Батајница, 1033 Сомбор, 1423 Сомбор, 2080 Крушедол, 2080 Ле-
динци, 2827 Нови Сад, 4100 Нови Сад, 1307 Нови Сад, 1033 Нови Сад, 2834 Нови
Сад, 1033 Панчево, 5010 Зуце, 5010 Панчево, 4310 Панчево, 3160 Панчево–Ечка,
6834 Батајница, 4522 Батајница, 5076 Београд, 2237 Београд, 2281 Београд, 2834
Београд, 2080 Кнежевац, 2895 Лађевци и 9845 Ваљево.

Разгледање истих могуће је радним данима од 9. 4. 2012 до 24. 4. 2012. године
у времену од 8.00 до 14.00 часова и то искључиво лицима која откупе докумен-
тацију за надметање.

Писмено јавно надметање одржаће се дана 25. 4. 2012. године са почетком у
11.00 часова, у ВП 5032 Београд – Кнежевац, Улица ослобођења 30 путем прику-
пљања писаних понуда.

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бес-
повратну уплату од 3.000,00 динара на име накнаде трошкова спровођења над-
метања на текући рачун РС МО РЦ Београд, број 840-19540845-28, позив на број
122742312219, сврха уплате:
„Трошкови надметања 04/12”

Потврду о уплати од 3.000,00 динара, уз захтев за учешће на надметању, ако
први пут учествују на надметању, учесници надметања предаће представнику
продавца у времену од 8.00 до 15.00 часова почев од 6. 4. 2012. године.
Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у висини од 20%
од почетне цене средства које лицитирају на благајни ВП 5032 Београд.
Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона: 011/3053-427,
011/3053-448, 011-3514-284 или у просторијама ВП 5032 Београд.