Министарство одбране Републике Србије
 
01.08.2018

Изашао је нови двоброј „ОДБРАНЕ“
Дан ави­ја­ци­је, 2. ав­густ, срп­ски вој­ни ва­зду­хо­плов­ци до­че­ку­ју оја­ча­ни при­сти­глим ва­зду­хо­пло­ви­ма – ави­о­ни­ма лов­ци­ма МиГ-29 и хе­ли­коп­те­ри­ма Ми-17Б5. На­ја­вље­не на­бав­ке но­вих ле­те­ли­ца и до­ла­зак мо­дер­ни­зо­ва­них „ор­ло­ва” учи­ни­ће Ср­би­ју нај­бо­ље опре­мље­ном зе­мљом у ре­ги­о­ну.

Ка­ко опре­ма­ње ути­че на ва­зду­хо­плов­це и од ко­ли­ког је стра­те­шког зна­ча­ја пи­та­ли смо чо­ве­ка ко­ји офи­цир­ски чин но­си од рат­не 1991. го­ди­не и јед­ног од пи­ло­та с нај­ду­жим ста­жом ак­тив­ног ле­те­ња мла­зних бор­бе­них ави­о­на у све­ту, ко­ји је то­ком ка­ри­је­ре про­шао све ду­жно­сти на ко­ји­ма мо­же да се на­ђе пи­лот и под чи­јим су ин­струк­тор­ским оком ста­са­ле мно­ге ге­не­ра­ци­је чу­ва­ра на­шег не­ба – ко­ман­дан­та 98. ва­зду­хо­плов­не бри­га­де пу­ков­ни­ка Де­ја­на Ва­си­ље­ви­ћа.Августовски број војног магазина бави се и системским променама које доносе нови закони у области одбране. У „Одбрани“ можете прочитати и о најзанимљивијим детаљима с вежби које су обележиле претходан период – „Словенско братство 2018“, „Гвоздени мачак 2018“, као и о активностима и гађањима ар­ти­ље­риј­ско-ра­кет­них је­ди­ни­ца за ПВД на „Па­су­љан­ским ли­ва­да­ма”. Осим тога, доносимо ексклузивне фотографије из реновиране Пиштољске стрељане Војне академије, која данас опремом и могућнoстима може да парира свима у свету.
           
У ФОКУСУ – Председник Вучић у Никинцима: НАСТАВИЋЕ СЕ УЛАГАЊА У ВОЈСКУ
           
ИНТЕРВЈУ – Пуковник Дејан Васиљевић, командант 98. ваздухопловне бригаде: НА КРИЛИМА ПРОМЕНА
 
ДОГАЂАЈИ – Министар одбране Александар Вулин у Кини: РАЗВОЈ У КОРАК СА СВЕТОМ
 
ТЕМА – Нови закони у области одбране: СИСТЕМСКЕ ПРОМЕНЕ
 
ДОГАЂАЈИ – Министар одбране у посети српским мировњацима у Либану: ЧУВАРИ МИРА У „ЗЕМЉИ КЕДРОВА“
           
ОДБРАНА – Артиљеријско-ракетне јединице за ПВД на „Пасуљанским ливадама”: „ПРАГЕ“ И „БОФОРСИ“
 
 „Iron cat 2018”: ЗАЈЕДНИЧКА ОРУЖАНА ПРАТЊА
 
Вежба „Словенско братство 2018”: ОДГОВОР НА ТЕРОРИСТИЧКЕ ПРЕТЊЕ
 
Најмодернија пиштољска стрељана у Војној академији: ПО СВЕТСКИМ УЗОРИМА
 
Хумани гест старијег водника Александра Вулића: ВИШЕ ОД ДУЖНОСТИ
 
Десетар Мирко Штрбац из Речне флотиле спречио крађу: ПОШТЕЊЕ И УГЛЕД НЕМАЈУ ЦЕНУ
 
Храброст разводника Милице Ђекић: СПАСИЛА ЖЕНУ ИЗ БУЈИЦЕ
                       
ДРУШТВО – На снимању филма о борбама на Кошарама и Паштрику: КАМЕРА ПИШЕ ИСТОРИЈУ
 
Иницијатива за парк и спомен-обележје страдалом официру с Кошара: ДА ЗАУВЕК ПАМТИМО ЈУНАКЕ
                       
СВЕТ – Нови узлет глобалне војне потрошње: ОРУЖЈЕ КОЧИ ПРОГРЕС
           
ФЕЉТОН – Сведочанство о румунској револуцији (3): БРАЧНОМ ПАРУ ПРЕСУДИО ПРЕКИ ВОЈНИ СУД
           
СПОРТ – Кадети на крстарењу „Козаром”: ЗНАЊЕ КОЈЕГ НЕМА У КЊИГАМА
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – Вежба Војске и Полиције „Здружени удар 2018”: ТЕРОРИСТИ НА НИШАНУ
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.novinarnica.net.