Министарство одбране Републике Србије
 
28.06.2018

Оглас за продају расходованих покретних ствари 
ВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају писаним јавним надметањем
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
АУТОМОБИЛ  PINZGAUER 710 К,...................................................................................... 1 ком
АУТОМОБИЛ ФАП 1314 SV/A, ФАП 1314 SV /АV, FAP 2026 BS/AV..............................3 ком
АУТОМОБИЛ ZIL 130 E............ ..........……………………………………………………. .1 ком
Тегљач FAP 1921 BT/36 A........................................................................................................1 ком
АУТОМОБИЛ ЛАДА РИВА 2107...........................................................................................1 ком
АУТОМОБИЛ  санитетски VW 1.9 dizel……………………………………………………1 ком
AУТОМОБИЛ UAZ 452 E за превоз станица, UAZ-469 B................................................. .5 ком
ВАЉАК DVV-10, ДОЗЕР TG 220.................................. .........................................................2 ком
ПРИКОЛИЦА компресор FAGRAM PK-71 ................. ....................................................... .1 ком
ПРИКОЛИЦА  покретна продавница TL 5000 BI ................................................................ 1 ком
МЕСИОНИЦА покретна механизована М63, ПЕЋ А/П за печење хлеба...........................2 ком
AУТОМОБИЛ JUGO FLORIDA 1.3 CW.................................................................................1 ком
 
Средства која су предмет јавног надметања, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (Сл.гласник РС бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17).

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која до 25.07.2018. год. до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 3.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РС МО РЦ Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122215/18, сврха уплате: „Трошкови надметања  05/18 у ВП 5033 Ниш“      
           
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу до 25.07.2018.године, након чега могу преузети документацију за надметање.
Разгледање средстава је могуће 23. 07. и 24.07.2018. године од 09,00 до 13,00 ч и 25.07.2018. године од 07,30 дo 09,00 ч, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.

Јавно надметање одржаће се 25.07.2018. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  Дома Војске Србије у Нишу, Синђелићев трг, бб.
За учешће на надметању потребно је, уз писану понуду у затвореној коверти,  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.