Министарство одбране Републике Србије
 
04.04.2018

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 2084 БЕОГРАД
                                                                   о г л а ш а в а
П   Р   О   Д   А   Ј   У
писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:        ТАМ 110 Т7 В, TAM 5000 D, КРАЗ 255 Б, ТАМ 110 Т10, ТАМ 130 Т10,  
                             TAM 60 T5, ТАМ 75 Т5 путар,                   
Специјална м/в:  ЗИЛ 130, ЗИЛ 157 УКС, ФАП 1314 радионица, ТАМ 110 Т7 санитет, ГАЗ 66,                      
Теренска м/в:      FIAT 1107, ЛАДА НИВА,
Путничка м/в:     ЗАСТАВА 101 СКАЛА,   ГАЗ 32217 КОМБИБУС,  HYUNDAI 12,5 DLAS  
                                
Oстала ПС: Приколица Зеница, Глодалица конзолна хоризонтална, Пунилац 5Л-94, Приколица Трескa Т-320, Полуприколица Горица,  Брусилица за  оштрење спиралних бургија,  Реморкер РПМ М-68, Резервни делови за бродске моторе, Чистач цеви.

Расходоване покретне ствари налазе се на  следећим локацијама: касарна ''Бубањ Поток'' Београд, касарна ''Алваџиница'' Чачак, ВП 3947 Нови Сад и касарна ''Кнежевац''.

Разгледање расходованих покретних ствари одржаће се по следећем:

23.04.2018. године у касарни ''Алваџиница'', у времену од 10,00 до 14,00 часова,
24.04.2018. године у касарни ''Бубањ Поток'',  касарни ''Кнежевац''  и ВП 3947 Нови Сад, у времену од 10,00 до 14,00 часова,  
25.04.2018. године у касарни ''Бубањ Поток'' и касарни ''Кнежевац'', у времену од 07,30 до 09,00 часова. 
Право разгледања имају сва правна и физичка лица која  откупе тендерску документацију.

Писано јавно надметање одржаће се  25.04.2018. године са почетком у 10,00 часова, у  ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.

Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  РС МО РЦ Београд, позив на број 122742312235, сврха уплате ''Трошкови надметања 04/2018''.

Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара, учесници надметања предају представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Тендерска документација преузима се од  10.04.2018. године до 24.04.2018. године, у времену од  08,00 до 14,30 часова и 25.04.2018. године до 09,00 часова.
Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 %  од почетне цене средства које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд  и то у времену од  07,30  до 09,30 часова. Писане понуде се предају у деловодство ВП 2084 Београд, лично на дан надметања у времену од 7,30 до 09,50 часова. Учесници надметања морају поседовати уредно овлашћење за учешће на надметању и копију личног документа.
Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-476,  011/3053-433, или у просторијама ВП 2084 Београд.