Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2017

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 2084 БЕОГРАД
о г л а ш а в а
П   Р   О   Д   А   Ј   У
писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:           ТАМ 150 Т11 ВV, ТАМ 110 Т7 ВV , ТАМ 110 Т7 В,
                             TAM 4500 F ,TAM 125 Т10 ACV, TAM 110 Т7 дизалица, 
                             ТАМ 130 Т11 са надградњом,                  
Специјална м/в:     ЗИЛ 131 ВV,  ЗИЛ 131 радионица, КРАЗ 255 В мостополагач,
                             FAP 1820 BST/A,           
Теренска м/в:        TAM 75 T5, GAZ путар, FIAT 1107, PINZGAUER 710 M,
                             PINZGAUER 710 MS, LADA NIVA,
Путничка м/в:        Aутобус ТАМ 190 А, GAZ комби,                                       
Oстала ПС:            Апарат за електролучно заваривање, Глодалица „Првомајска“,
                             Брусилица за  оштрење спиралних бургија,  Реморкер РПМ М-68,      
                             Брусилица за оштрење спиралних бургија, Кабина набацна.
                   
Расходоване покретне ствари налазе се на  следећим локацијама: касарна ''Бубањ Поток'' Београд, касарна ''Алваџиница'' Чачак, ВП 3947 Нови Сад и ВП 3262 Крагујевац.

Разгледање расходованих покретних ствари одржаће се у времену од 09,00-14,00 часова и то:
21.09.2017. године у касарни ''Алваџиница'', Чачак и ВП 3262 Крагујевац,
22.09.2017. године у касарни ''Бубањ Поток'' и ВП 3947 Нови Сад,  
25.09.2017. године у касарни ''Бубањ Поток''.

Право разгледања имају сва правна и физичка лица која  откупе тендерску документацију.

Писано јавно надметање одржаће се  26.09.2017. године са почетком у 10 часова, у ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.

Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  РС МО РЦ Београд, позив на број 122742312235, сврха уплате ''Трошкови надметања 09/2017''.
Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара и  захтев за учешће на надметању, ако први пут учествују на надметању, учесници надметања предају представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Тендерска документација преузима се од  05.09.2017. године до 25.09.2017. године, у времену од  08,00 до 14,30 часова и 26.09.1017. године до 09,00 часова.

Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 %  од почетне цене средства које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд  и то у времену од  07,30  до 09,30. Писане понуде се предају у деловодство ВП 2084 Београд, лично на дан надметања у времену од 7,30 до 09,50 часова. Учесници надметања морају поседовати уредно овлашћење за учешће на надметању и копију личног документа.

Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-476, 011/3053-433, или у просторијама ВП 2084 Београд.